Being connected with the market trend is humanly possible

Era Człowieka

W dziejach ludzkości co jakiś czas następują zmiany na tyle rewolucyjne, że stają się symbolem danej epoki. Dziś jesteśmy świadkami początku nowej ery: Ery Człowieka.

ManpowerGroup podkreśla, że nowa rzeczywistość, w której potencjał ludzki jest kluczowym czynnikiem wzrostu gospodarczego, niesie ze sobą istotne zmiany zarówno dla pracodawców jak i pracowników. Świat przechodzi istotną transformację, w obliczu której konieczna będzie modyfikacja modeli biznesowych, zmiana oceny wartości produktów oraz dostosowanie systemów społecznych.

Do nadejścia Ery Człowieka przyczyniają się globalne trendy, takie jak recesja, błyskawiczny rozwój technologiczny, zmiany demograficzne oraz rosnące znaczenie rynków rozwijających się. Zmiany te nabierają coraz większego tempa, a ich skutki odczuwalne są także w Polsce.

W Erze Człowieka największym wyzwaniem dla firm będzie określenie ich potrzeb w zakresie talentów nie na chwilę obecną, lecz w perspektywie 5-, 10-letniej. Następnym niezbędnym krokiem jest dopasowanie strategii zatrudnienia do strategii biznesowej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na działania mające na celu przyciąganie, utrzymywanie i rozwój pracowników. Pracodawcy powinni na nowo określić wewnętrzne modele pracy i politykę personalną, tak by wspierały rozpoznawanie i rozwijanie potencjału pracowników, dzięki którym firma osiągnie sukces w nowej rzeczywistości.

Dotarcie do talentów wymaga odejścia od traktowania wszystkich pracowników jedną miarą, angażuje natomiast pracodawcę w budowanie indywidualnych, ludzkich relacji. Rozwój technologiczny i rosnąca popularność mediów społecznościowych przyczyniają się do większej ekspozycji informacji osobistych, umożliwiając tym samym bezpośrednie interakcje na każdym poziomie, czy to pracodawcy z pracownikiem, czy sprzedawcy z konsumentem.

Wkraczając w Erę Człowieka firmy stają przed wyzwaniem i wspaniałą szansą na uaktywnienie ich największego potencjału – Ludzi – którzy pokierują rozwojem biznesu. Światowy kryzys gospodarczy, szybkie tempo rozwoju technologicznego, oczekiwanie większej przejrzystości procesów biznesowych oraz rosnąca mobilność społeczeństw doprowadziły nas do progu nowej ery. Teraz rządy państw, przedsiębiorstwa oraz jednostki muszą pracować razem, by wyzwolić ludzki potencjał, który stanowi istotę Ery Człowieka.

Więcej informacji na temat Ery Człowieka znajdą Państwo na stronie: http://www.manpowergroup.com/humanage/

Raporty

Poznaj trendy rynku pracy, aby być o krok przed konkurencją. ManpowerGroup każdego roku publikuje raporty obejmujące swoją tematyką najbardziej nurtujące zagadnienia dotyczące współczesnego świata pracy. Eksperckie opracowania, są tworzone w oparciu o wyniki ankiet przeprowadzanych w kilkudziesięciu krajach na świecie, w tym w Polsce.

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia to kwartalne badanie, które ma na celu zmierzenie intencji pracodawców związanych ze zwiększeniem lub zmniejszeniem całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. Badanie przeprowadzane jest od ponad 50 lat i jest jednym z najbardziej wiarygodnych badań rynku pracy na świecie. Raport dla Polski publikowany jest od II kwartału 2008 r.

Raport ManpowerGroup jest opracowywany na podstawie wywiadów indywidualnych z ponad 65 000 pracodawców z ponad 40 krajów, którzy reprezentują firmy prywatne i organizacje z sektora publicznego. W Polsce badanie prowadzone jest na reprezentatywnej próbie 750 pracodawców.

Raport z perspektywami dla najbliższego kwartału oraz archiwalne publikacje możesz pobrać bezpłatnie ze strony www.manpowergroup.pl

Niedobór talentów

„Niedobór talentów” to cykliczne badanie ManpowerGroup, którego celem jest określenie skali problemu, z jakim napotykają pracodawcy poszukujący pracowników do swoich organizacji. W corocznej ankiecie, która przeprowadzana jest przez ManpowerGroup od 2006 r. na świecie i od 2008 r. w Polsce – bierze udział ok. 40 tys. respondentów z ponad 40 krajów, w tym 750 z Polski. Odpowiadającymi są osoby odpowiedzialne za politykę personalną w małych, średnich i dużych firmach prywatnych i instytucjach państwowych.

Raport zawiera informacje na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy, m.in. wpływ braku talentów na relacje biznesowe, przyczyny trudności z punktu widzenia firm i strategie wobec niedoboru talentów. Opracowanie prezentuje również listę 10 zawodów, z których obsadzeniem firmy Polsce, Europie i na świecie, mają największe trudności.

Publikacji badania towarzyszą opracowania eksperckie ManpowerGroup, które są próbą odpowiedzi na problemy współczesnego rynku pracy, który niesie wiele wyzwań, zarówno dla firm jak i osób szukających zatrudnienia

Raport z listą 10 najtrudniejszych do obsadzenia stanowisk w 2012 roku oraz archiwalne publikacje możesz pobrać bezpłatnie ze strony www.manpowergroup.pl

Trendy rynku pracy

Od 2008 r. przeprowadzamy i publikujemy w Polsce globalne badania ManpowerGroup. Oprócz „Barometru Manpower Perspektyw Zatrudnienia” i „Niedoboru talentów”, publikujemy regularnie opracowania, które prezentują najważniejsze zjawiska w dzisiejszym świecie pracy, do których należą m.in. kobiety na stanowiskach kierowniczych, pracownicy 50+, migracje zawodowe, wpływ mediów społecznościowych na współczesny rynek pracy.

Od 2012 r. ManpowerGroup w Polsce prowadzi również badania branżowe. Ich celem jest poznanie obecnej sytuacji oraz planów firm działających w kluczowych dla gospodarki Polski sektorach. Raporty przedstawiają największe wyzwania, kierunki rozwoju elastycznych form zatrudnienia, prognozy zatrudnienia w bliższej i dalszej perspektywie, kwestie niedoboru talentów.

Wszystkie raporty możesz pobrać bezpłatnie ze strony www.manpowergroup.pl

Subskrypcja raportów ManpowerGroup

Jeśli interesuje Cię rynek pracy i chcesz śledzić najnowsze trendy nim rządzące, skorzystaj z możliwości otrzymywania malingów z naszymi raportami.

Subskrybuj raporty

ManpowerGroup to źródło aktualnych i rzetelnych informacji na temat rynku pracy. Wiemy, co dzieje się w świecie pracy dziś i co wydarzy się w najbliższej przyszłości. Nasza firma prowadzi od wielu lat badania pracodawców – od 1962 r. publikujemy kwartalny raport „Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia”, a od 2006 r. coroczny raport „Niedobór talentów”. ManpowerGroup w Polsce od 2008 r. aktywnie uczestniczy we wszystkich projektach badawczych.

Aktualnie badania ManpowerGroup prowadzone są w ponad 40 krajach na próbie ponad 65 000 pracodawców. Celem tych działań jest pomoc w lepszym zrozumieniu świata pracy i komunikowanie trendów, które mają istotny wpływ zarówno na przedsiębiorstwa jak i na osoby szukające zatrudnienia.

Informacje dla mediów

ManpowerGroup to źródło aktualnych i rzetelnych informacji na temat rynku pracy. Wiemy, co dzieje się w świecie pracy dziś i co wydarzy się w najbliższej przyszłości. Jeśli masz do nas pytanie dot. rynku pracy zachęcamy do kontaktu z naszym Biurem Prasowym.

Formularz kontaktowy

Najnowsze oraz archiwalne informacje prasowe ManpowerGroup (w tym Manpower i Experis) dostępne są na stronie www.manpowergroup.pl Jeśli pracujesz w mediach zapisz się już dzisiaj do naszej bazy dziennikarzy. Zagwarantuje Ci to otrzymywanie wszystkich informacji prasowych ManpowerGroup, w tym również tych, których nie publikujemy na naszych stronach.

Baza mediów