Polityka prywatności

ManpowerGroup szanuje prawo do prywatności Użytkowników korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności zakładających Konto rekrutacyjne. Podmioty z ManpowerGroup dokładają najwyższych starań, by dane osobowe Użytkowników były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej. Stosujemy najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkowników, przysługujące im prawa i obowiązki administratora danych osobowych. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną. Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

Współadministratorzy i przetwarzanie danych osobowych
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych
Odbiorcy danych osobowych
Prawa podmiotu danych osobowych
Bezpieczeństwo informacyjne
Cookies
Zmiana polityki prywatności

Zmiana niniejszej Polityki Prywatności następuje w trybie określonym dla zmiany Regulaminu, o czym mowa w § 11 niniejszego Regulaminu.