Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Obowiązek informacyjny – Konto + dołączenie do bazy HR Link

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (dalej jako: RODO) informuję, że:

Dodatkowa informacja dot. prawa do sprzeciwu (art. 21 ust. 4 RODO)

Informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych przez ManpowerGroup (ManpowerGroup Sp. z o.o., MP Transactions Sp. z o.o., ManpowerGroup Solutions Sp. z o.o., Proservia Polska Sp. z o.o. z siedzibą: przy ul. Prostej 68 w Warszawie 00-838, MP Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Twardej 18 w Warszawie 00-105,MP Management Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 85/87 w Łodzi 90-057 – wchodzących w skład ManpowerGroup i działających jako Współadministratorzy Danych Osobowych; dalej jako: WADO), w związku z tym, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes WADO, w tym marketing bezpośredni oraz ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).