Informacja o powołaniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Z dniem 25 maja 2018 r. w ManpowerGroup Sp. z o.o. oraz spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej: Manpower Group Solutions Sp. z o.o., MP Services Sp. z o.o., MP Management Sp. z o.o., MP Transactions Sp. z o.o. oraz Proservia Polska Sp. z o.o., powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych w osobie: Rui Dinis, email: daneosobowe@pl.manpowergroup.com.